Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

           www.pm159lodz.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 159

ul. Łączna 53              93-166 Łódź
____________________________________ 

tel. 42 6829560          tel./fax 42 6467413
____________________________________

e-mail pm159lodz@wikom.pl
____________________________________

                                   NIP 7292588416         
                                   REGON 000731198

odpowiada: Danuta Stokowska      data: 23-06-2010

wytworzył: Danuta Stokowska        data: 23-06-2010

wprowadził: Administrator              data: 23-06-2010Rejestr zmian strony